Prezydenckie insygnia, symboliczny klucz do bram miasta, wejście na mównicę, możliwość zasiadania w fotelu Prezydenta – wszystkie te atrakcje czekały na nasze Dzieci podczas wizyty w ratuszu. Pan Prezydent Rafał Bruski poświęcił nam także czas na rozmowę, podczas której opowiedział o swojej funkcji, a także z zainteresowaniem wysłuchał, czym zajmuje się Fundacja Horyzont!